Zvuk a jeho působení

Působení pomocí ladiček je nová alternativní metoda, vycházející z vědeckých výzkumů v USA, která navrací psychické i fyzické zdraví pomocí zvukových vln ladiček, jež jsou vhodně zvoleny vzhledem k nemocným orgánům a onemocněním.
Je-li používána profylakticky (ochranně),udržuje ve zdraví celý organismus člověka, dodává klid mysli, neboť rovnoměrně rozmisťuje energii a proniká do hloubi duše.

Když nasloucháme tónům ladiček, náš nervový systém se dolaďuje na tonaci podobným způsobem, jako se ladí housle, klavír anebo když nacházíme tonaci pro sbor. Během poslechu se naše tělo bude fakticky samo přizpůsobovat tónům, aby stále udržovalo proporce a tón správným způsobem. Není to pouze záležitost poslouchání nebo uší, protože vibrace rovněž pronikají tělem obrovským množstvím, buněk, bez zapojení smyslu sluchu.  

Zvuk vzniká jako pohyb částic vzduchu, který vede ke kmitání pevných těles. Kmity, které tvoří zvuk, jsou energií, která je rozsáhle obsažena v přírodě, ve Všehomíru a v nás samotných.

Když zvukové vlny pronikají tělem, dochází v jeho buňkách k vibraci, která dokáže navrátit zdraví nebo také může zdravé tělo posílit a učinit je odolným vůči chorobám. Zvukové vlny se přenášejí pomocí tkání, poněvadž voda, která nás z převážné části tvoří, je dokonalým vodičem. Jsme proto jako zvláštní hudební nástroj, protože každý atom, orgán, každá částice, buňka, tkáň či libovolná část těla neustále vysílá duchovní, fyzické, emocionální a myšlenkové vlny. Máme dovednost dolaďovat se ke správným tónům jako hudební nástroj.

Ve Spojených státech vědecké výzkumy dokázaly, že kmity získané díky různým frekvencím, způsobují změnu barvy krvinek a změny tvaru buněk. Vhodný zvuk způsobuje, že se zdravé buňky posilují a nemocné velmi rychlým tempem regenerují.
Zvukové vlny ladičky mění magnetické pole a právě vzhledem ke své vibrační síle, která vyvolává změny, je možné  ladičkami nahradit akupunkturní jehly v akupunktuře, ruce v akupresuře či masáží shiatsu. Každý akupunkturní či akupresurní bod je charakteristický jinou frekvencí kmitů, proto když vybíráme vhodně naladěnou ladičku pro určitý orgán, bod či receptor, místo stisku s vibrací vlny bude působit mnohem účinněji a rychleji než tradiční akupunktua, akupresura či jiné alternativní léčebné techniky.

Léčení různými kmitočty ladiček vychází z Pěti elementů, které se vyskytují v přírodě (a tedy i v člověku), což odpovídá dvanácti hlavním energetickým drahám (meridiánům) v lidském těle, odpovědným za funkce vnitřních orgánů.