Účinek ladiček

Terapeutické ladičky se používají k navrácení správné energetické rovnováhy, k odstranění negativních emocí, povzbuzení duchovního růstu a vývoje, k realizaci správných změn a umožňují pocítit vlastní harmonii.

Zvuková vlna vycházející z ladičky jako vibrace cestuje hluboko do těla a jeho buněk, směřuje podél energetických drah, zvyšuje efektivitu fyziologie člověka a usnadňuje doplynutí do míst „netknutých“ tradiční medicínou.

Ladičky uvádějí do rovnováhy energii čaker, očišťují je od toxinů a blokád a eventuálně je v případě potřeby doplňují energií.

Tělo, u každého individuálně, více vibruje, kmitá jako nástroj a je správně energeticky harmonizované. Mysl se stává čistou, roste kreativita a zlepšuješ se schopnost přijímat závažná životní rozhodnutí. Emoce se stávají stabilními a emocionální přecitlivělost je utišena. V Duši se objevuje klid, veliké štěstí, zdravé sebevědomí a pocit nalezení se ve Všehomíru.

Během uzdravujícího sezení pomocí ladiček může každý člověk zažít několik, nebo dokonce všechny z uvedených pocitů:
– uvolnění od stresů
– pociťování pohybu plynoucí energie
– vnitřní rovnováha
– jas a světlo, osvícení
– ztišení, uklidnění
– lehkost, klid, volnost
– očista svědomí
– zdraví
– harmonie
– pocit bezpečí
– štěstí
– vitalita a elán
– otevřené srdce
– pocit osvěžení
– objeví se důvěra
– rozvoj intuice a představivosti
– uzdravení
– napravení traumatických prožitků z minulost v rozsahu vlastní energie
zvýšení schopnosti učit se
– hluboké pochopení uzdravování na základě duchovního vědomí
– pocit spojení s Duší a Bohem
– odstranění negativní a zablokované energie z aury a povrchu těla
– motivace ke stanovení si vlastní disciplíny a cvičení
– povolení „odpustit“ a najít východisko problémů z minulosti
– akceptace stavu věcí
– pocit spojení se zemí