TERMÍNY ANDĚLSKÝCH RODINNÝCH KONSTELACÍ

 • Středa 22.7.2020
  od 09.h. - 14.h.
 • Pondělí 27.7.2020
  od 15.h. - 19.h.
 • SOBOTA 1.8.2020
  od 9.h. - 14.h.
 • Čtvrtek 6.8..2020
  od 15. - 19.h.
 • Uterý 11.8.2020
  od 09. - 14.h.
 • Středa 19.8.2020
  od 15. - 19.h.
 • Pondělí 24.8.2020
  od 09 h. - 14.h.
 • Ctvrtek 27.8.2020
  od 15. - 19.h.

Trápí vás zdravotní problémy? Opakují se vám situace z předchozích zaměstnání?
Nevycházíte s dětmi, rodiči nebo v práci?

Vyzkoušejte andělské konstelace, které Vám odhalí skryté věci v systémech. Otevřou Vám oči i srdce, získáte sílu, naději, radost, jistotu a svobodu.

Máte pochybnosti o účinku konstelací..Nevíte, jak budou probíhat?
Přijďte se podívat, nemusíte si stavět svou konstelaci ani stát v rolích. Tím, že budete přítomni, pochopíte spoustu provázaností a získáte naději, že se s vaší situací dá také něco udělat :-).

Společně zlepšíme vaše vztahy v rodině, v zaměstnání, vztah sám k sobě, osobní rozvoj, vyčistíme rodové vazby, linie i zátěže, vyřešíme strachy, fóbie své nebo svých dětí, alergie, sebelásku, zdraví, nadváhu, finance, vnímání jemnohmotného světa aj.

Nápomocny nám budou konstelace a channeling - pomoc nebeských bytostí. Díky nim lze udělat účinnou změnu v životě. Zaměřit se můžeme na fungování vtahů, které se týkají partnerství, rodičovství, vztahy mezi dospělými a jejich rodiči, sourozenecké vztahy, tchán/tchýně, vztahy s prarodiči, pracovní a přátelské vztahy aj.

Cena:
účastníci s vlastní konstelací 1200,- Kč
účast s vlastní konstelací do 40 dnů od předcházející - 1000,-Kč
pozorující či stojící v rolích 500,- Kč (účast bez postavení vlastní konstelace)
úhrada 500,-Kč při odhlášení z konstelací den předem nebo v den konstelací

S sebou: pití, pohodlné oblečení, přezůvky a chuť pro sebe něco udělat a změnit :-)

Přihlášky a rezervace míst - na telefon 776364859 nebo na email: kubejovab@gmail.com.
Přihlášení je závazné, pokud se odhlásíte v den konstelací, narušíte tím celou skupinu nebo se konstelace vůbec nemohou konat, uhradíte 500,-Kč.

Při každém setkání se účastníci najdou v rolích, ve kterých stáli. Co to znamená? Že Vesmír spojí dohromady lidi s podobnými tématy k řešení. Vy přijdete pořešit jedno téma, ale v rolích si zpracujete další témata, jež potřebujete.
Je to Váš vesmírný bonus :-).

Těším se na další setkávání s Vámi.
Broňa :)