TERMÍNY ANDĚLSKÝCH RODINNÝCH KONSTELACÍ

TERMÍNY KONSTELACÍ

Sobota 5.12. od 9.h.

Úterý 8.12. od 15.h.

Čtvrtek 10.12. od 9.h.

Úterý 15.12. od 9.h.

Čtvrtek 17.12. od 15.h.

 

Trápí vás zdravotní problémy? Opakují se vám situace z předchozích zaměstnání?
Nevycházíte s dětmi, rodiči nebo v práci?

Vyzkoušejte andělské konstelace, které Vám odhalí skryté věci v systémech. Otevřou Vám oči i srdce, získáte sílu, naději, radost, jistotu a svobodu.

Máte pochybnosti o účinku konstelací..Nevíte, jak budou probíhat?
Přijďte se podívat, nemusíte si stavět svou konstelaci ani stát v rolích. Tím, že budete přítomni, pochopíte spoustu provázaností a získáte naději, že se s vaší situací dá také něco udělat :-).

Společně zlepšíme vaše vztahy v rodině, v zaměstnání, vztah sám k sobě, osobní rozvoj, vyčistíme rodové vazby, linie i zátěže, vyřešíme strachy, fóbie své nebo svých dětí, alergie, sebelásku, zdraví, nadváhu, finance, vnímání jemnohmotného světa aj.

Nápomocny nám budou konstelace a channeling - pomoc nebeských bytostí. Díky nim lze udělat účinnou změnu v životě. Zaměřit se můžeme na fungování vtahů, které se týkají partnerství, rodičovství, vztahy mezi dospělými a jejich rodiči, sourozenecké vztahy, tchán/tchýně, vztahy s prarodiči, pracovní a přátelské vztahy aj.

Cena:
účastníci s vlastní konstelací 1200,- Kč
účast s vlastní konstelací do 40 dnů od předcházející - 1000,-Kč
pozorující či stojící v rolích 500,- Kč (účast bez postavení vlastní konstelace)
 

S sebou: pití, pohodlné oblečení, přezůvky a chuť pro sebe něco udělat a změnit 🙂

Přihlášky a rezervace míst - na telefon 776364859 nebo na email: kubejovab@gmail.com.
Přihlášení je závazné, pokud se odhlásíte v den konstelací, narušíte tím celou skupinu nebo se konstelace vůbec nemohou konat, uhradíte 500,-Kč.

Při každém setkání se účastníci najdou v rolích, ve kterých stáli. Co to znamená? Že Vesmír spojí dohromady lidi s podobnými tématy k řešení. Vy přijdete pořešit jedno téma, ale v rolích si zpracujete další témata, jež potřebujete.
Je to Váš vesmírný bonus :-).

Těším se na další setkávání s Vámi.
Broňa 🙂