Zdraví a naše tělo

Články kategorie Zdraví a naše tělo
6.4. 2020

Jak se rychle dostat do kondice

– Poklepat na brzlík (pod krční jamkou), stačí pět sekund. – Smích okamžitě osvobozuje, uvolňuje a posiluje. – Několikrát denně obnovovat „vnitřní smích“. – Dýchání 4/11 a „aura úspěchu“. – Kráčet s rozkývanými pažemi. – Uvědoměle držet jazyk v centrální bodě. – „Bubnování na žaludek“ zvyšuje vitalitu. – Roztáhnout a masírovat okraj ucha. – Opravit držení těla. – Jednu ruku položit na konec...

6.4. 2020

Klíč ke zdraví

Nemoci vznikají často v přímé souvislosti se zásadními životními změnami. Prvním krokem k uzdravení je ochota konfrontovat se s vlastní emocí a poznat její pravou příčinu. Před tím může ošetření vést k odstranění příznaků, ale ne k vyléčení. Druhý krok znamená, že se nesmíme nechat zmást „spouštěči“ nemoci, jako jsou bakterie, viry atd, nýbrž poznat její duchovně-duševní „příčinu“. Vidět za zdáním skutečnost. Ve...

6.4. 2020

Domácí lékař

Jak si pomůžeme sami – používání léčebných prostředků doma Je mnoho způsobů, jak za pomocí léčivých bylin, vody, tepla a chladu můžeme rychle zmírnit jednoduché potíže a běžné zdravotní problémy. Všeobecně platí, že když nemoc do 3 dnů neodezní, ale naopak se stav zhorší, musíte vyhledat lékař. Také při náhlých, velmi silných kolikových bolestech, poruchách krevního oběhu, ochrnutí apod., musíte...

6.4. 2020

Prostředky k odkyselení a remineralizaci

V níže uvedeném přehledu jsou nabídnuty hotové preparáty k odkyselení a doplnění minerálů v těle, které jsou v současnosti volně k prodeji v lékárnách a drogeriích (v Německu …). Acidovert – tablety Alkala N – prášek Basica Pulver, Basica Sport – prášek Basofer N – dražé nebo granule Basofer Forte N – tablety Bullrich Salz – tablety nebo prášek Bullrich Vital – tablety...

6.4. 2020

Oxidace – „biologické rezavění“

Při nedostatku vitamínů a minerálních látek současně s překyselením dochází k oxidaci, která pak poškozuje organismus a urychluje stárnutí. Když kvůli překyselení a nedostatku vitamínů a minerálů dojde k prvnímu praskání žilek, tělo okamžitě mobilizuje vlastní stavivo – cholesterol, aby vzniklé trhliny utěsnilo. Přitom se průměr žil zužuje a tělo je nuceno zvyšovat krevní tlak, aby si zajistilo dostatečné prokrvení. Zvýšený krevní tlak...

6.4. 2020

Karmická onemocnění

Onemocnění fyzického těla je pouze projevem určitých poruch v jednom z lidských těl, proto je zpočátku třeba nalézt původ, příčinu onemocnění, a až poté léčit. Za zdravého člověka se může považovat ten, kdo má zdravé nejen své fyzické tělo, ale zároveň všechna těla jemnohmotná. Stav našeho zdraví určuje naše vědomí, náš vztah k životu. Možné příčiny nemocí: 1. Nedostatečné zabezpečení přísunu...

6.4. 2020

Andělské vzkazy

Léčivá moc andělů nemá hranic. Mohou nám pomoci vylepšit naše vztahy, zaměstnání, finanční záležitosti i bydlení a vyřešit jakékoli další problémy. Zákon svobodné volby říká, že andělé nesmí do našich životů zasahovat, pokud jim k tomu nedáme výslovné svolení. Jedinou výjimkou jsou situace, kdy se ocitneme v ohrožení života a přitom ještě nenastal náš čas zemřít. Andělé chtějí uzdravit náš život,...

6.4. 2020

Metody sebeléčby

Jedním z důležitých kroků ke skutečnému uzdravení je správná diagnóza. Nejde přitom o potlačení informace o nemoci, ale o poznání opravdových souvislostí. Co nám tou nemocí chce tělo říci, naznačit? Co je vlastně nemoc – tělesný příznak nějakého duchovně-duševního chybného přístupu nebo chybného chování. Není možné, abyste se vyléčili, aniž by se rozpoznala a změnila příčina nemoci a došlo ke změně....

6.4. 2020

Léčení pomocí modliteb

Všechny modlitby jsou čerpány z knihy „Léčení s anděly“ od Doreen Virtue. Modlitba za zdraví a uzdravení Drahý Bože, vím, že jsi mě stvořil jako svůj dokonalý obraz. Prosím Tebe, Ducha svatého a Archanděla Rafaela, abyste mi pomohli poznat a prožívat dokonalé zdraví mého fyzického těla. Jsem ochoten/a zbavit se všech myšlenek a činů, jež vytvářejí iluzi nemoci a bolesti. Vím, že jsi všudypřítomný...

6.4. 2020

Nemoc a poselství našeho těla

Naše tělo nám říká nejen to, kde se chováme nesprávně, ale říká nám také vždycky přesně, co máme udělat, abychom se opět dostali do harmonie se životem. Posílá nám neustále poselství, a to nejen o různých symptomech nemocí, ale také o tvaru našeho obličeje, o naší mimice, gestikulaci nebo chůzi. Umožňuje nám vidět něco, co zůstává jinak skryté, a když příznaku...