Jak se rychle dostat do kondice

– Poklepat na brzlík (pod krční jamkou), stačí pět sekund.

– Smích okamžitě osvobozuje, uvolňuje a posiluje.

– Několikrát denně obnovovat „vnitřní smích“.

– Dýchání 4/11 a „aura úspěchu“.

– Kráčet s rozkývanými pažemi.

– Uvědoměle držet jazyk v centrální bodě.

– „Bubnování na žaludek“ zvyšuje vitalitu.

– Roztáhnout a masírovat okraj ucha.

– Opravit držení těla.

– Jednu ruku položit na konec ledvinového meridiánu pod klíční kostí, druhou ruku na pupek. 15 sekund držet, pak přesunut ruku z pupku na kostrč, opět na 15 sekund.

– Jednou rukou sevřít prostředník druhé ruky. Totéž s palcem.

– Sezení na rukou (téměř) nahrazuje jogging.

– Masírovat stydkou a křížovou kost.

– Osprchujte se. Uklidňující zvuk, stejnoměrná masáž a negativní ionty posilují. Účinek s ezvýší představou „světla a sprchování životní energií“.

– „Vteřinový spánek“ se svazkem klíčů v ruce.

– „Dýchání Lao-tse“ – 30 krátkých impulsů.

– Imaginace. Představím si velký silný strom, z něhož ke mně proudí energie.

– Odbourávání stresu tlakem na člení hrbol. Stisknout třemi prsty na 2-3 minuty vnější čelní body bez zvláštního tlaku. Před cvikem a po něm svalový test pro kontrolu, jestli stres skutečně zmizel.

– Imaginace. Představím si vypínač ve své šíji, jímž mohu spustit a zastavit přísun životní síly. Několikrát denně přísun obnovím a večer před spaním vypnu.

 

Zdroj:K.Tepperwein, Poselství tvého těla

Mou vášní jsou spokojené a šťastné duše. Díky mým jedinečným zážitkům a spojení s nebeskými bytostmi, díky znalostem vesmírných zákonitostí a vesmírné nápovědě, pomáhám lidem najít cestu z jejich problémů, učím je jak si mají sami pomoci s vesmírnou podporou, tak aby se stali vědomými tvůrci a žili svá poslání zde na Zemi. Můj příběh si přečtěte zde >>