Zvukové čištění a harmonizace čaker

Ladičky se používají nejen při dotykové metodě (vibrační akupresuře), ale také ve vzdálenosti 5 až 8 cm nad čakrou či zvoleným bodem na těle, protože zvuková vlna má široký rozsah kmitů (dokonce v délce několika metrů).

Díky tónům ladiček můžeme velmi rychle dosáhnout rychlého uvolnění, relaxace, odpočinku a současně se rozvinout ve třech rovinách existence (tělo-mysl-duše) a dodatečně rozšířit svoje tvůrčí a hudební schopnosti (má je každý). Ladička

Harmonické struktury navracejí správnou energii tkáním a vnitřním orgánům, působí na fyzické tělo i na psychiku, navracejí zdraví dokonce těžce nemocným lidem. S každou očištěnou čakrou se dostáváme na vyšší úroveň vědomí, dolaďujeme tělo, mysl i duši. 

Laičky jsou nástroje nesmírně nápomocné v emocionálním, psychickém a duchovním rozvoji. Nejjednodušším způsobem, jak aktivovat ladičku a pocítit její blízkost vůči svému tělu, je udeřit jí o gumový podklad (nebo své koleno) a pak přiložit k uchu a poslouchat zvuk. Když aktivizujeme dvě ladičky současně vznikne interval.

Všechny ladičky jsou určeny pro použití na fyzické tělo, a také kromě něho i na tělo subtilní. Jsou přirozenou základní harmonickou řadou vycházející z vlastností našeho planetárního systému. Každá rezonance a vibrace ladiček se spojuje s podporou pro lidské zdraví přirozených kmitočtů.

Takové působení vede ke správné fyziologii, která navrací cyklu našeho těla zdraví a vede ho přirozenému zdraví. Používání povzbuzování stejně jako vytváření správné energetické rovnováhy fyzického i subtilního těla pomocí ladiček má za následek uzdravení a přináší vnitřní rovnováhu.
Tyto kosmické tóny nám pomáhají přenést se z uzavření v sobě, ze stagnace a fragmentace k otevření se světu v úplnosti svých  neomezených možností.

Práce s ladičkami vede k odlehčení chronických změn a oslabení, tělesných vad a k synchronizaci psychiky, těla a duše.

Více informací o jednotlivých druzích ladiček a jejich používání na: https://pomocsvetla.cz/category/zvukove-pusobeni-pomoci-ladicek/