BLOG

Na tomto místě najdete spoustu inspirace pro sebe i své okolí.

6.4. 2020

Oxidace – „biologické rezavění“

Při nedostatku vitamínů a minerálních látek současně s překyselením dochází k oxidaci, která pak poškozuje organismus a urychluje stárnutí. Když kvůli překyselení a nedostatku vitamínů a minerálů dojde k prvnímu praskání žilek, tělo okamžitě mobilizuje vlastní stavivo – cholesterol, aby vzniklé trhliny utěsnilo. Přitom se průměr žil zužuje a tělo je nuceno zvyšovat krevní tlak, aby si zajistilo dostatečné prokrvení. Zvýšený krevní tlak...

6.4. 2020

Karmická onemocnění

Onemocnění fyzického těla je pouze projevem určitých poruch v jednom z lidských těl, proto je zpočátku třeba nalézt původ, příčinu onemocnění, a až poté léčit. Za zdravého člověka se může považovat ten, kdo má zdravé nejen své fyzické tělo, ale zároveň všechna těla jemnohmotná. Stav našeho zdraví určuje naše vědomí, náš vztah k životu. Možné příčiny nemocí: 1. Nedostatečné zabezpečení přísunu...

6.4. 2020

Andělské vzkazy

Léčivá moc andělů nemá hranic. Mohou nám pomoci vylepšit naše vztahy, zaměstnání, finanční záležitosti i bydlení a vyřešit jakékoli další problémy. Zákon svobodné volby říká, že andělé nesmí do našich životů zasahovat, pokud jim k tomu nedáme výslovné svolení. Jedinou výjimkou jsou situace, kdy se ocitneme v ohrožení života a přitom ještě nenastal náš čas zemřít. Andělé chtějí uzdravit náš život,...

6.4. 2020

Metody sebeléčby

Jedním z důležitých kroků ke skutečnému uzdravení je správná diagnóza. Nejde přitom o potlačení informace o nemoci, ale o poznání opravdových souvislostí. Co nám tou nemocí chce tělo říci, naznačit? Co je vlastně nemoc – tělesný příznak nějakého duchovně-duševního chybného přístupu nebo chybného chování. Není možné, abyste se vyléčili, aniž by se rozpoznala a změnila příčina nemoci a došlo ke změně....

6.4. 2020

Léčení pomocí modliteb

Všechny modlitby jsou čerpány z knihy „Léčení s anděly“ od Doreen Virtue. Modlitba za zdraví a uzdravení Drahý Bože, vím, že jsi mě stvořil jako svůj dokonalý obraz. Prosím Tebe, Ducha svatého a Archanděla Rafaela, abyste mi pomohli poznat a prožívat dokonalé zdraví mého fyzického těla. Jsem ochoten/a zbavit se všech myšlenek a činů, jež vytvářejí iluzi nemoci a bolesti. Vím, že jsi všudypřítomný...

6.4. 2020

Nemoc a poselství našeho těla

Naše tělo nám říká nejen to, kde se chováme nesprávně, ale říká nám také vždycky přesně, co máme udělat, abychom se opět dostali do harmonie se životem. Posílá nám neustále poselství, a to nejen o různých symptomech nemocí, ale také o tvaru našeho obličeje, o naší mimice, gestikulaci nebo chůzi. Umožňuje nám vidět něco, co zůstává jinak skryté, a když příznaku...

6.4. 2020

Reflexní terapie

Reflexní masáž chodidla je dobrá preventivní a léčebná metoda dostupná všem. Reflexní terapie je jednou z nejúčinnějších a také z nejperspektivnějších metod alternativní medicíny. Využívá tlaku a masáží reflexních zón a ploch na nohou. Na všech zakončeních lidského těla existují reflexní plošky, které odpovídají příslušným orgánům nebo oblastem těla. Působení na ně má účinek okamžitý, což má obrovský význam při bolestech, akutních potížích a při...

6.4. 2020

Šungit – lék XXI.století?

Šungit – kámen zdraví Léčivý minerál Šungit (Shungit), je možné nalézt pouze na jediném místě naší planety, v Karélii na březích Oněžského jezera v Rusku. Dodnes není zcela znám jeho původ, ale existuje hypotéza, že šungity jsou pozůstatky gigantického meteoritu, úlomku planety Faetón, která kdysi byla součástí naší sluneční soustavy. Stáří Šungitu se pohybuje kolem 2 miliard let a má...

6.4. 2020

Řeč těla

Symptomy těla Každý symptom je výzva, aby se člověk obrátil do sebe a dal tělu správnou odpověď na jeho poselství. Pokud člověk najde správnou odpověď, symptom se rozplyne do ztracena. přijdete na to, že vaše tělo je ve skutečnosti dobrý přítel, který vás svou“řečí“ prosí o pomoc, aby vám mohl sloužit tak dlouho, dokud nebude váš úkol ve „škole života“ splněn....

6.4. 2020

Sebeléčba

Rýma Psychické pozadí rýmy lze snadno poznat už tím, že si člověk všímá vnějších příznaků. Nemocný má něčeho „plný nos“. Rýma se vyskytuje vždycky v situaci, kdy je člověk přetížený a hledá důvod, aby se mohl stáhnout zpátky, protože momentálně není přiraven postavit se požadavkům, které jsou na něj kladené. Lze pochopit proto, že se v také situaci dotyčný...